Centrul Național Europass

Faceți următorul pas cu Europass

Documente de mobilitate


Pașaportul European al Competențelor

Document de mobilitate

Document ce reprezintă o perioadă de învățare într-o altă țară europeană

Pașaportul lingvistic

Instrument de autoevaluare a competențelor lingvistice

Supliment diploma licență

Oferă o descriere standardizată a calificării

Supliment certificat profesional

Poate fi emis doar de instituția mamăDespre noi

Europass este un portofoliu personal de documente pe care cetațenii îl pot folosi pentru a-și face cunoscute calificările și competențele în Europa, în vederea facilitării accesului pe piața muncii sau la programe de educație și formare. Nu este vorba de un instrument de validare sau recunoaștere oficială a competențelor și a calificărilor, ci de o platformă comună de prezentare a acestora, care facilitează recunoașterea lor la nivel european.

A fost adoptată, la 18 aprilie 2018, Decizia (UE) 2018/646 a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru competențe și calificări – EUROPASS

Platforma online Europass furnizează instrumente pentru:

  • documentarea și descrierea informațiilor cu caracter personal în diferite formate, inclusiv modele de curriculum vitae (CV);

  • documentarea și descrierea competențelor și a calificărilor dobândite prin experiențe de muncă și învățare (în contexte formale, non-formale și informale), inclusiv prin mobilitate și voluntariat;

  • evaluarea și autoevaluarea competențelor (Pașaportul lingvistic, Competențe digitale);

  • documentarea rezultatelor învățării din cadrul calificărilor, inclusiv modelele pentru suplimente Europass (Suplimentul la diplomă, Suplimentul certificatului profesional)