Mini ghid practic pentru obtinerea ECS

Suplimentul Europass la Certificatul profesional (ECS) poate fi obtinut de orice persoana care poseda un certificat de educatie sau formare vocationala. Este vorba de un document care clarifica si face mai usor de inteles informatiile continute in Certificat.

Suplimentul nu reprezinta un substitut al Certificatului original sau un sistem de recunoastere sau validare a competentelor profesionale.

Documentul este util pentru cei care doresc sa urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o institutie de educatie/formare sau de un angajator dintr-o alta tara europeana).

 1. Contactati institutia/organizatia care a emis Certificatul original si solicitati eliberarea Suplimentului Europass, conform modelului pus la dispozitie de catre CNE
 2. Formularul Suplimentului Europass se descarca de pe site-ul CNE (http://www.europass-ro.ro/index.php?page=doc) dupa inregistrarea prealabila ca utilizator (http://www.europass-ro.ro/new.php).

  Documentul cuprinde 6 sectiuni principale:

  • Titlul certificatului (RO)

  • Titlul tradus al certificatului (daca este cazul; aceasta traducere nu are valoare juridica)

  • Profilul aptitudinilor si competentelor

  La aceasta rubrica se introduc informatii despre aptitudinile si competentele acumulate de posesorul Certificatului in timpul cursului/programului de formare

  • Categoriile de ocupatii accesibile titularului certificatului

  Aceasta rubrica contine informatii despre categoriile de ocupatii accesibile posesorului Certificatului Europass la Certificatul profesional, in urma cunostintelor si competentelor acumulate in timpul cursului/programului de formare

  • Statutul oficial al certificatului

   In cadrul acestei rubrici se introduc mai multe tipuri de informatii:

  • Denumirea si statutul institutiei care emite Certificatul
  • Denumirea si statutul autoritatii care asigura acreditarea Certificatului
  • Nivelul Certificatului
  • Grila de notare si criteriile de absolvire
  • Accesul posesorului la urmatorul nivel de educatie/formare
  • Acorduri internationale/baza legala conform carora a fost acordat Certificatul

  • Modalitati de obtinere a certificatului recunoscute oficial

  La aceasta rubrica se introduc informatii despre descrierea educatiei si formarii profesionale primite si despre durata cursului/programului de formare

  Se pot introduce, de asemenea, si date despre criteriile de admitere si informatii suplimentare (care nu au fost introduse in nici una din rubricile sus-mentionate)

 3. Daca Certificatul profesional a fost eliberat anterior anului in care solicitati eliberarea Suplimentului Europass, trebuie:
  • Ca institutia / organizatia care a eliberat Certificatul sa fie de acord cu eliberarea retroactiva a Suplimentului
  • Sa puneti la dispozitia acesteia Certificatul profesional in original
 4. Suplimentul Europass la Certificatul profesional este validat de catre institutia care a emis Certificatul original. Validarea presupune:

  • Semnatura reprezentantului legal
  • Stampila institutiei emitente
  • Datarea documentului

  Prin validarea Suplimentului Europass, institutia/organizatia care a emis Certificatul profesional original isi asuma responsabilitatea pentru continutul acestuia.

  Nota: emiterea Suplimentului Europass la Certificatul profesional nu este conditionata de completarea tuturor sectiunilor. Se completeaza numai acele sectiuni relevante pentru activitatile desfasurate/competentele acumulate. Este insa obligatorie specificarea tuturor datelor cu privire la titular, institutia emitenta si cursul sau programul urmat.