Cadrul European al Calificarilor

Ce inseamna Cadrul European al Calificarilor (EQF)?

EQF este un cadru de referinta care va corela sistemele nationale de calificari din spatiul european. Acesta va oferi institutiilor de educatie/formare si angajatorilor posibilitatea de a intelege mai usor calificarile obtinute intr-o alta tara europeana si de a le transpune in propriul sistem de calificari.

EQF isi propune sa faciliteze mobilitatea si invatarea pe tot parcursul vietii.

De ce stabileste Comisia Europeana EQF in acest moment?

Recomandarea EQF raspunde solicitarilor Statelor Membre si ale partenerilor sociali de a avea la dispozitie un instrument de promovare a transparentei calificarilor, pentru a facilita mobilitatea angajatilor si a celor care invata. Fiind dezvoltat si adoptat in mai putin de 4 ani, EQF raspunde unei nevoi urgente identificate in aceste tari.

Ce trebuie sa faca Statele Membre? Care este termenul limita pentru implementare?

EQF este un cadru voluntar, deci nu exista obligatii formale cu privire la adoptarea sa, insa se recomanda ca:

  • pana in anul 2010 toate tarile sa isi coreleze propriul sistem de calificari cu EQF;
  • in anul 2012 toate certificatele de calificare nou eliberate sa contina referiri la nivelul EQF adecvat.

Cum va functiona EQF?

Se recomanda ca pana in 2010 tarile sa-si coreleze sistemele nationale de calificari cu sistemul EQF pentru a crea o retea europeana a sistemelor nationale de calificari, utilizand EQF drept cadru de referinta. Acest lucru face posibila compararea nivelurilor de calificare din diferite tari, pe baza grilei de descriere EQF care are la baza rezultatele invatarii.

In practica, incepand cu 2012, toate certificatele de calificare nou eliberate trebuie sa faca referire la EQF pentru ca angajatorii sa poata identifica abilitatile, cunostintele si competentele unui candidat. Acest lucru este valabil mai ales in cazul candidatilor straini (de exemplu: va permite unui angajator din Irlanda sa angajeze un lucrator din Romania deoarece, pe baza EQF, acesta va putea interpreta mai usor calificarile obtinute de candidat in sistemul de invatamant din Romania).

Ce inseamna rezultatele invatarii si de ce le utilizeaza EQF?

Rezultatele procesului de invatare reprezinta cunostintele, abilitatile si competentele acumulate de o persoana dupa terminarea unui curs / unei perioade de invatare. EQF utilizeaza output-ul (rezultatele) procesului de invatare, pentru a face posibila compararea diferitelor sisteme nationale. Pe de alta parte, input-urile procesului de invatare (de exempu, durata perioadei de invatare, curriculum utilizat sau tipul institutiei) cunosc diferente semnificative de la o tara la alta, fiind astfel dificil de folosit drept baza de evaluare/comparare.

Ce niveluri si ce tipuri de educatie acopera EQF?

EQF reprezinta un cadru care se aplica calificarilor obtinute in toate sectoarele si la toate nivelurile de educatie, incluzand educatia primara, educatia superioara si educatia vocationala. Centrul sistemului EQF il reprezinta cele opt niveluri de calificare - de la educatia primara (nivelul 1) pana la educatia post-universitara (nivelul opt: doctoratul sau echivalentul acestuia).

EQF ofera calificari?

NU. EQF descrie nivelul calificarii, luand in considerare rezultatele invatarii. Acordarea si validarea calificarilor este in continuare responsabilitatea autoritatilor nationale competente.

Care sunt beneficiile pentru industrie si comert?

EQF va sprijini mobilitatea pe piata muncii din Europa atat trans-national cat si intra-national, prin simplificarea compararii calificarilor si o mai buna potrivire a cererii cu oferta. Pentru angajatori va fi mai usor sa interpreteze calificarile aplicantilor straini, mai ales in cazul calificarilor care fac referire la EQF.

Care este legatura dintre EQF si Procesul Bologna?

Cele mai inalte patru niveluri ale EQF corespund nivelurilor de educatie superioada asa cum sunt definite in Spatiul European al Invatamantului Superior (nivelul 5 EQF corespunde descrierii dezvoltate pentru studii superioare de scurta durata; nivelul 6 EQF corespunde descrierii studiilor superioare de lunga durata, nivelul 7 EQF corespunde studiilor de master, iar nivelul 8 EQF corespunde studiilor doctorale).

Care este legatura dintre EQF si Europass?

Europass a introdus un portofoliu de documente care pot fi utilizate pentru descrierea calificarilor si a competentelor personale. Europass nu asigura, deocamdata, posibilitatea de a compara nivelurile de calificare. Pe viitor, toate documentele relevante ale Portofoliului Europass (mai ales Suplimentul Europass la Diploma si Suplimentul Europass la Certificatul Profesional) vor contine o referire clara la nivelul EQF adecvat.

Mai multe informații

Comisia Europeana

Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului cu privire la stabilirea Cadrului European al Calificarilor (2008)

Explicarea Cadrului European al Calificarilor